อาหาร

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่จะปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ในเรื่องของอาหารการกินและโภชนาการกับสุขภาพ เนื่องจากทุกวันนี้เรามีทางเลือกในการกินมากกว่าสมัยก่อน อาหารมากมายหลากหลายรูปแบบ หลายเชื้อชาติ หลากวัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเองก็มีปรากฏมากมาย ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อาหารในการลดน้ำหนัก บำบัดรักษาป้องกันโรค และอื่นๆ อีกมากมาย ต่างวนเวียนอยู่รอบตัวเรา แต่ใครจะรู้บ้างว่าแท้ที่จริงแล้ว อาหารเหล่านั้นเป็นอย่างไร ได้ผลอย่างที่โฆษณาหรือกล่าวอ้างจริงหรือไม่ แล้วข้อเท็จจริงคืออะไร ทั้งหมดนี้ได้ถูกรวบรวมอยู่ในหลักสูตรนี้แล้ว!!